Monday, 15 December 2008

We are helping world - Addresses of websites with the help for world

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Charities
http://en.wikipedia.org/wiki/Charity_organization
http://www.oneclickatatime.org/


Świat jest wspólnym domem (in Polish)

Drodzy Obywatele Świata,

Wszyscy jesteśmy jedną, wielką, ludzką rodziną, wzajemne ze sobą w sposób bezpośredni lub pośredni połączoną. Jakkolwiek nie brzmi to banalnie jest to jednak prawdą, gdyż świat to zwyczajny system naczyńpołączonych. Świat jest wspólnym, naszym domem.
Naszej cywilizacji jednak daleko do osiągnięcia celu jakim powinien być powszechny pokój, rozwój intelektualny oraz duchowy człowieka, naukowo-cywilizacyjny, a także zapewniony byt materialny.
Wszystkie ustroje gospodarczo-polityczne dotychczas istniejące traktują człowieka bardziej przedmiotowo niż podmiotowo, stawiając na zysk lub inny cel niż człowiek i jego rozwój, co jest w dużym stopniu głównąprzyczyną szeroko pojętego zła i patologicznych następstw. Dopóki będzie inaczej, dopóty nigdy wyżej wymienione cele nie zostaną osiągnięte, ponieważczłowiek jest istotą – przyczyną i skutkiem – wszystkiego lub prawie wszystkiego co wiąże się z jego całą, ziemską działalnością i egzystencją. I choć wydaje się to oczywiste to często bywa tak, że najciemniej jest pod latarnią.
Nic tak nie przyczyni się do wspomnianego wcześniej rozwoju w skali globalnej jak intensywny wysiłek WSZYSTKICH ludzi, CAŁEJ NASZEJ,światowej populacji. Żadne „złote środki’ czyli rywalizacja, konkurencja itd.. nie będą w stanie przeciwstawić się w dłuższej perspektywie czasowej osiągnięciom intelektu ludzkiego, będącego owocem współpracy wielkich grup ludzi, całych ich mas, im większych tym bardziej efektywnych.
Dlaczego? Dlatego, że można efekty takiej współpracy porównaćz globalną siecią internetu i swobodnym przepływem informacji, z którego każdy może skorzystać w dowolnym punkcie globu i w dowolnym czasie. Dlatego wszelka filozofia rywalizacji, bez względu na stopień swojej motywacji nie będzie w stanie dorównać takiemu mechanizmowi, opartym na sile niezastąpionego potencjału dzielenia się wiedzą wielu ludzi, w dodatku w krótkim dystansie czasowym.
Dlatego też, taka szeroko pojęta WSPÓŁPRACA powinna stanowićnową jakość w kierunku, której podążać ma świat czyli całą nasza cywilizacja. Nie dość, że jest ona bardziej efektywnym sposobem na ogólny rozwój, to bazuje na pozytywnych instynktach ludzkich, wydobywających kwintesencję człowieczeństwa. Wszelkie pozytywne cechy ludzkie leżące u podstaw PRAWDZIWEJ natura człowieka - determinującej postawy, zachowania i ogólne dążenia ludzkie i całych społeczności - z którymi przychodzi na świat, często uznawane za te naiwne, mogą paradoksalnie stać się najefektywniejszym „paliwem” dla rozwoju ludzkości, udowadniając jednocześnie i REALNIE wyższość w odwiecznej i banalnej walce dobra ze złem, czyli ludzkich cech pozytywnych z negatywnymi.
Potencjał ludzkiego intelektu i wiedzy, im bardziej będzie powszechnie wykorzystywany, w każdy zakątku świata, tak jak bogactwa naturalne Ziemi, tym efektywniej będzie wszystkim przynosił korzyść, niwelując jednocześnie wszelkie dysproporcje w świecie.
Dotyczy to każdej z dziedzin: nauki, oświaty, kultury, gospodarki, ekonomii, finansów, przemysłu, rolnictwa, medycyny itd. oraz rozwoju globalnej świadomości duchowej, własnego człowieczeństwa i ogólnego postępu cywilizacyjnego.
Czy coś w związku z tym można coś zrobić w tym kierunku?

Można i trzeba !

Tak jak przed wiekami wydawało się, że istnieją rzeczy nieosiągalne dla człowieka, które dziś są czymś powszechnymi – odkrycie nowych kontynentów, wynalezienie szczepionek i pokonanie wielu chorób czy postawienie ludzkiej stopy na Księżycu, tak czymśrealnym i powszechnym stanie się osiągnięcie opisywanych tu celów. Celów, które okażą się realne do osiągnięcia nie poprzez odkrycie cudownego „złotego środka”, lecz poprzez wzrastającą świadomość tych spraw oraz wysiłek i pracęludzkich społeczności. Staną się tak samo powszechne i realne jak te szczepionki, które zatrzymały śmierć milionów ludzi przed zarazami, w co z pewnością bardziej kiedyś wątpiono niż obecnie w przytoczone tu osiągnięcie celów. Jedyną barierą jest psychologia, podpowiadająca naszej wyobraźnie że sprawy te dotyczą całego świata – świata, który jednak jak najbardziej słusznie w dobie internetu zwany jest dziś zwyczajną globalną wioską. Dlatego te bariery obecnie, jak nigdy dotąd, stają się bardzo realne do pokonania !
Jednym z przykładów pomysłów na poziomie zwykłych internautów na niesienie pomocy tym, którzy obecnie jej najbardziej potrzebująmoże być promowanie wielu zaniedbanych rejonów świata w celu inwestowania w nie lub ich promocji w kontekście turystycznym. Rejonów, których ludność dziesiątkują choroby i głód lub niesprawiedliwe władze czy patologiczne ustroje polityczne. W tym celu podaję poniżej na stronie odpowiednie linki.
Zachęcam Was wszystkich do wszelkich pomysłów pod wszelkąpostacią i do dzielenia się nimi za pomocą internetu, a także do powstawaniu różnych inicjatyw i wspierania wspólnych przedsięwzięć wykorzystując internet jako globalne medium dla osiągania powyższych celów. Zachęcam także do przekazywania informacji o niniejszej stronie innym ludziom.

Im wcześniej zaczniemy naszą drogę, tym szybciej przyczynimy się do osiągnięcia tych celów i do uratowania jak największej liczby ludzi przed licznymi cierpieniami. Drogę ku PRAWDZIWEMU, GLOBALNEMU ROZWOJOWI CAŁEJ, NASZEJ CYWILIZACJI !

Z pozdrowieniami

Sylwester Fiet
Płock, Polska
__________
 
 
 
 
 
__________
 
 
__________


 

No comments: